מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות | FERVITAL

התנאים שלהלן מפרטים את עירי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי "פרביטל גרניט בע"מ" באתר האינטרנט הנמצא בבעלות פרביטל ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: www.fervital.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר, קיימים ו/או עתידיים, אדר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד או לחוד: "האתר"), בין השאר את האופן בו אוספת פרביטל ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש באתר (להלן: "מדיניות פרטיות").

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו תחול על כל שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון הייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי פרביטל

פרביטל אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים באתר כמפורט להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש בעת השימוש באתר ייתכן ובפרביטל תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך באתר (לדוגמא, בעת מילוי טופס ליצירת קשר ו/או בקשה להצטרפות לרשומות התפוצה של פרביטל בניוזלטר). מידע זה יכלול בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, ומידע בהקשר עם פנייתך לפרביטל, לרבות תוכן פנייתך והאם הנך פונה כלקוח פרטי או כקבלן, אדריכל, מעצב.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האמור לעיל, אולם באם תבחר שלא למסור את המידע לפרביטל הדבר ישפיע על יכולתנו לענות לשאלותיך או לצרפך לקבלת הניוזלטר ומידע.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר, פרביטל אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות הגלישה שלך באתר (לדוגמא, העמודים בהם צפית, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית באתר וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל IP מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו גלשת לאתר, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (קבצי Cookie).

קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בדפדפן המחשב ו/או במכשיר הנייד ו/או בכל מכשיר אחר באמצעותו אתה גולש באתר לצורך איסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר. כמו כן, הקבצים מאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור בנוסף באותו אתר וזאת לצורך תפעולו השוטף של האתר ולשיפור חווית המשתמש בהם.

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש באתר יישמר במאגר המידע של פרביטל ובאחריותה, והינך מאשר לפרביטל להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

מידע הנמסר באתר ביוזמת המשתמש- ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך ,לצורך שיפור האתר והתכנים המוצעים בו וכן על מנת לאפשר לפרביטל להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי מפרביטל, ישמש המידע לשליחת דיוור ישיר במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים ולשירותים של פרביטל, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של פרביטל.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר- ישמש לצורך שיפור האתר, שירותים והתכנים המוצעים בו, לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה ולשם התפעול השוטף, ניהול ופיתוח האתר.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת, פרביטל תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, האמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטכם פרביטל. יובהר כי באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של פרביטל בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור: "הסר מרשימת תפוצה" שיצורף לכל תכתובת שיווקית שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות הלקוחות של פרביטל דרך האתר בלינק: "ליצירת קשר לחצו כאן"

מסירת מידע לצדדים שלישיים

פרביטל לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

  1. לספרי ונותני שירות של פרביטל המספקים לחברה שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר, שירותי שיווק, שמירת קשר עם לקוחות ופיתוח עסקי. צדדים שלישיים אלה רשאים לגשת ולעבד את המידע האישי שלך רק בהתאם להוראותיה של פרביטל ורק בכפוף למדיניות פרטיות זו.
  1. לכל גוף מוסמך על פי דין, במידת הצורך.
  1. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של פרביטל יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה פרביטל תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך כאצור לצד שלישי כלשהו.
  1. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, הכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין פרביטל ו/או מי מטעמה.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים על ידי גורמים שלישיים. פרביטל אינה בעלת שליטה, אינה מפעילה ו/או מעסיקה גורמים שלישיים אלה ועל כן מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על המידע הנאסף על ידם.

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר הינה באחריותך בלבד. כאשר אתה עובד לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

אבטחת מידע

פרביטל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של פרביטל להתחייב כי האתר ו/או המידע האישי שתמסור לפרביטל באמצעות האתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה הבלתי מורשית.

זכויות המשתמש במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו הרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ראשי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן רת המידע. לפיכך, אם תרצה לעיין במידע או לשנות את המידע שאנו אוספים אודותייף באמצעות האתר, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד "צור קשר".

שינויים במדיניות הפרטיות

פרביטל שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטת לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בתחתית מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהי המדיניות העדכנית ביחס להגנה על המידע האישי שלך.

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות "פרביטל" ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: "פרביטל שיש ואבן"

על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר, קיימים ו/או עתידיים, אדר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-domains) דומים (להלן ייקרא ביחד או לחוד: "האתר"), ובכלל זה בתכנים הכוללים ובשירותים הניתנים באתר, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינך לבין פרביטל (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "תנאי שימוש אלה"). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמש באתר. כניבה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ו/או בשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש להימנע מכך.

פרביטל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. על כן, אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדך לשינויין ו/או לתנאי השימוש החדשים שפורסמו באתר. האמור בתנאי השימוש מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ונשים כאחד.

אודות אתר פרביטל

האתר נועד על מנת לספק למשתמשים מידע אודות מוצרי ושירותי שיש פרביטל. כמו כן, תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות עמוד ה"צור קשר" באתר.

הגבלות על השימוש באתר ותכניו

כל תוכן ו/או מידע מכל מין וסוג אודות שיש פרביטל ומוצריה, לרבות ללא הגבלה, מידע מקצועי, מאמרים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, מידע שיווקי, עיצובים, שרטוטים, טכנולוגיות, תהליכים, פרסומות, תמונות, צילומים, סרטונים, גרפיקה וכל חומר אחר, מכל סוג שהוא ובכל פורמט שהוא, המפורסם באתר, הינם רכושה של שיש פרביטל גרניט בע"מ (או של מעניק הרישיון שהתיר לפרביטל להשתמש בהם), השומרת לעצמה את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים בקשר לחומרים אלו. זכויות אלו כוללות, בין היתר, את כל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, סימני המסחר (logos), עיצוב האתר וכל זכות קניין רוחני ובעלות אחרת בחומרים (למעט חומרים השייכים למעניק הרישיון לפרביטל , לגביהם יש לפרביטל זכויות שימוש).

אין לראות בהוראות תנאי השימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות שהיא, לרבות זכויות קניין רוחני כלשהן. הנך מסכים שלא להפר את מי מהזכויות המנויות לעיל.

שיתוף חומרים ברשתות החברתיות

בכפוף לכך שלא תפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנך רשאי, במסגרת גלישתך באתר, באמצעות שירותי צד שלישי, לשתף חלק מהחומרים ברשתות החברתיות שונות כגון: פייסבוק וכיו"ב. פרביטל תהיה רשאית להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות על פי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות.

סימני מסחר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכוללים באתר לרבות "פרביטל" , "שיש ואבן פרביטל", סמלי המסחר (logos) של פרביטל, הינם סימני המסחר של פרביטל. לפיכך, פרביטל שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי המסחר (logos)

זכויות יוצרים

פרביטל מחויבת להגן על בעלי זכויות היוצרים ועושה זאת ע"י שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. אם הינך סבור כי התוכן המוצג באתר מפר את זכויות היוצרים שלך או של צד שלישי ביכולתך לפנות אלינו באמצעות עמוד ה"צור קשר" באתר.

פרביטל תתייחס לכל פניה כאמור ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי, לרבות במקרה הצורך, הסרת התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר.

הורדות

כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד, פרביטל אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכו') שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו .

תכנים של צדדים שלישיים

יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר. פרביטל אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישים המספקים אותם. לתשומת ליבך, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של פרביטל לעניינים אלו.

חסימה גלישה באתר

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות על פי כל דין, פרביטל שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להגביל ו/או לחסום את גישתך לאתר ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש, כולל בין היתר בשל סיבה או תקלה טכנית בתפעול האתר ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או שימוש באתר (או בשירותים הנמצאים בו) אשר אינם בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי שימוש אלו.

שינויים באתר

פרביטל רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או כל חלק ממנו וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדימני של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי שיש פרביטל ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

צור קשר

אם יש לך הערות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות עמוד ה"צור קשר" באתר.

עודכן בתאריך: 20.3.22