Precioustone Antolini היא חוויה של חומר מקורי שבאופן יצירתי מעניק חיים לצורות אינסופיות של פאר והדר.

מעל 100 סוגים של אבני חן יוקרתיות (ביניהן אמטיסט, קוורץ, ישפה וברקת) הופכים למשטחי אבן מרגשים. אבנים אלו, במיוחד השקופים, יוצרים אפקטים מרהיבים של צבע באמצעות תאורה אחורית.

Precioustone Antolini בלעדי בפרביטל.